کد خبر 18244
A

براساس دستورالعمل اداره کل امور فنی مستمری‌های تامین اجتماعی و اجرای بند 2 بخشنامه 53/3 مستمریهای سازمان تأمین‌اجتماعی، نحوه اجرای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ابلاغ شد.

کمیسیون تخصصی بیمه و بازنشستگی کار و کارگر دیوان عدالت اداری اعلام کرد: به موجب مفاد ذیل ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، آراء هیأت عمومی دیوان در مقام صدور رأی وحدت رویه، اثری نسبت به آراء ماقبل و گذشته ندارد و باید آراء سابق الصدور بر رأی دیوان، کماکان با لحاظ حق‌بیمه سنوات ارفاقی اجرا شود. بر این اساس مقرر است؛ مستمری‌هایی که بر مبنای آراء شعب دیوان برقرار و پرداخت شده بر همان مبنا نیز ادامه پیدا کند. بدیهی است در این مورد اصلاحات لازم نرم‌افزاری متعاقباً و در اسرع وقت انجام و مراتب در مستمری تیرماه سال‌جاری همراه با مابه‌ا لتفاوت متعلقه اعمال خواهد شد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر