کد خبر 1737
A

مجلس شورای اسلامی،‌بانک مرکزی را موظف کرد در واریز و برداشت از حساب‌های ارزی برای برداشت نقدی و حواله ارزی از سوی تولیدکنندگان زمینه‌های لازم را به وجودآورد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی موظف شدبا اتخاذ تدابیر لازم واریز و برداشت از حساب‌های ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد مجاز به برداشت این وجه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب‌های خارج کشور حواله کنند.

از 216 نماینده حاضر در جلسه، 160 نفر با این ماده موافقت کردند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر