کد خبر 1307
A

فارس- با تصمیم جلسه 4 روز پیش هیات‌ مدیره شرکت مخابرات، مدیران عامل شرکت مخابرات و شرکت مالک سهام مدیریتی مخابرات، جابه‌جا شدند و با این تصمیم مدیریتی فیضی پس از 25 سال از این شرکت رفت. در حالی که چند روز پیش خبر اتفاق نظر اعضای هیات‌ مدیره شرکت مخابرات ایران، بر تغییر مدیر عامل شرکت منتشر شد، امروز سایت شرکت مخابرات به صورت رسمی این خبر را منتشر کرده است. چند روز پیش اعضای هیات‌ مدیره شرکت مخابرات ایران پس از یک جلسه 7 ساعته، سرانجام به تغییر صابر فیضی مدیر عامل شرکت و انتخاب مظفر پور رنجبر به سمت مدیر عاملی، رای دادند. همان روز گفته شد که قرار است صابر فیضی به جای پور رنجبر مدیر عامل شرکت دارای 50 درصد +1 سهم مدیریتی مخابرات شود. پس از انتشار خبر تصمیم هیات‌ مدیره، موضوع رسمی شرکت این بود که این تصمیم باید مراحل اداری را طی کند و پس از امضا شدن صورت‌جلسه، اعلام خواهد شد. اما دیروز این تصمیم هیات‌ مدیره مکتوب شد. روز گذشته در سایت شرکت مخابرات اعلام شد: هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به اتفاق آرا، مظفر پور رنجبر را به عنوان مدیر عامل جدید شرکت انتخاب کرد؛ همچنین صابر فیضی مدیر عامل سابق شرکت مخابرات ایران، به عنوان مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین (مالک سهام مدیریتی شرکت مخابرات) برگزیده شد.

  • Iris
    0 | 0

    I suppose that sodnus and smells just about right.

ارسال نظر

عناوین بیشتر