کد خبر 1253
A
ثبت پایین ترین نرخ رشد نقدینگی در سه سال اخیر

امروز دوشنبه، رئیس بانک مرکزی از نرخ رشد 19.4 درصدی نقدینگی در سال 1390 خبر داد. به این ترتیب، با وجود اینکه حجم نقدینگی از 350 هزار میلیارد تومان فراتر رفته، اما نرخ رشد 19.4 درصدی نقدینگی، بیانگر تداوم سیاست پولی محتاطانه بانک مرکزی برای مهار نقدینگی در اقتصاد کشور است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، نرخ رشد نقدینگی که از ابتدای دهه هشتاد تا اواسط سال 1384، در محدوده 25 تا 30 درصد در نوسان بود، از اواسط سال 1378 تا اوایل سال 1386 طی یک روند صعودی تا حدود 40 درصد نیز افزایش یافت. پس از آن، از اواسط سال 1386 طی یک دوره انقباضی شدید، نرخ رشد نقدینگی از محدوده 40 درصد به کمتر از 15 درصد در اواخر سال 1387 رسید. تجربه تاریخی اقتصاد ایران در این دوره نشان داد که در نهایت فارغ از اثرات کوتاه‌مدت تغییر نرخ رشد نقدینگی بر نرخ رشد اقتصادی، مهم‌ترین اثر تغییرات نرخ رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم البته با یک وقفه حدودا یک ساله است. در واقع نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در سال‌های 1385 و 1386، به نرخ‌های بالای تورم در سال‌های 1386 و 1387 منتهی شد و انقباض شدید نرخ رشد نقدینگی در سال 1387 به کاهش شدید نرخ تورم در سال 1388 تا محدوده 10 درصد انجامید. اکنون و پس از کسب این تجربه تاریخی، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی یکی از اهداف عمده سیاست پولی خود را کنترل و تثبیت نرخ رشد نقدینگی قرار داده است. شاهد این مدعا آن است که نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390 (به مدت 12 فصل متوالی) در محدوده پایین تر از 27 درصد کنترل نموده است. در عین حال نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1390 به 19.4 درصد رسیده است که پایین ترین نرخ رشد نقدینگی در سه سال اخیر است که از تداوم سیاست مهار نقدینگی در اقتصاد کشور خبر می دهد. سیاست کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال 1390 به کمتر از 20 درصد می تواند، برای مهار نرخ تورم در سال 1391، سیاست قابل قبولی ارزیابی شود،‌ اگرچه در کوتاه مدت احتمالاً اثرات محدودکننده ای بر رشد اقتصادی نیز بر جای گذارده است. در عین حال، نرخ رشد 19.4 درصدی نقدینگی بیانگر این امر است که حجم نقدینگی اقتصاد ایران به حدود 350 هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که احتمالا بسیاری از افراد و حتی مسئولین، ثبت رکورد 350 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی را بیانگر افزایش بی سابقه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور می دانند، اما باید توجه داشت که آنچه در مورد نقدینگی اقتصاد کشور مهم است، نرخ رشد نقدینگی و نه حجم آن است. بنابراین نرخ رشد 19.4 درصدی نقدینگی در سال 1390، اگرچه هنوز هم نرخ رشد بالایی است،‌ اما با توجه به سابقه تاریخی نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران،‌ بیانگر اعمال سیاست پولی انقباظی در راستای مهار نقدینگی در اقتصاد کشور است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر