کد خبر 119830
A

در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه امسال، خودروسازان داخلی تعداد ۸۰۳ هزار و ۴۴۵دستگاه خودروی سواری تولید کردند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد: در ۱۱ ماهه امسال خودروسازان داخلی تعداد ۸۰۳ هزار و ۴۴۵ دستگاه خودروی سواری تولید کردند که عمده آنها به شرح ذیل است: به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، پراید به تعداد ۱۱۸ هزارو ۳۸۶ دستگاه؛ پژو ۴۰۵ به تعداد ۱۰۷ هزارو ۸۴۶ دستگاه؛ پژو پارس به تعداد ۱۰۴ هزارو ۹۸۳ دستگاه؛ پژو ۲۰۶ به تعداد ۹۶ هزارو ۸۳۰ دستگاه؛ سمند به تعداد ۷۷ هزارو ۲۱۸ دستگاه؛ تیبا X۲۰۰به تعداد ۶۵ هزارو ۲۷۵ دستگاه؛ مونتاژ پراید به تعداد ۶۶ هزارو ۶۳۹ دستگاه؛ JACبه تعداد ۱۳ هزارو ۴۱۲ دستگاه؛ پراید نسیم و صبا به تعداد ۳۳ هزارو ۷۵۸ دستگاه؛ پراید دو گانه سوز به تعداد ۲۸ هزارو ۶۹۸ دستگاه؛ MVMبه تعداد ۲۸ هزارو ۸۵۷ دستگاه؛ محصولات رنو به تعداد ۲۸ هزارو ۲۶۱ دستگاه و تندر ۹۰ به تعداد ۲۸ هزارو ۶۱۹ دستگاه تولید شده است. همچنین در ۱۱ ماهه امسال، تعداد ۱۴ هزارو ۱۷۶ دستگاه پارس تندر؛ ۱۳ هزارو ۹۱۶ دستگاه دنا؛ رانا به تعداد ۱۳ هزارو ۵۸۶ دستگاه؛ برلیانس به تعداد ۸ هزارو ۲۹۸ دستگاه؛ انواع لیفان به تعداد ۱۲ هزارو ۹ دستگاه؛ سراتو به تعداد ۵ هزارو ۸۵۹ دستگاه؛ تیبا دو گانه سوز X۲۰۰به تعداد ۴ هزارو ۴۵۸ دستگاه؛ B۹۰به تعداد ۳ هزارو ۱۷۸ دستگاه؛ ‌ آسا B۵۰, ۵۰ Fبه تعداد یک هزارو ۶۸۰ دستگاه؛ تیبا x۱۰۰به تعداد یک هزارو ۷۳۴ دستگاه؛ مزدا ۳ به تعداد یک هزارو ۱۷۴ دستگاه؛ ولند مارک به تعداد ۶۶۶ دستگاه تولید شده است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر