کد خبر 118631
A

خودرویی با دور زدن از روی جداول بلوار آفریقا ایجاد ترافیک کرد.

  • ناشناس
    0 | 0

    خیلی سایت زردی شدید

  • ناشناس
    0 | 0

    ایران بدتر از آفریقاست

ارسال نظر

عناوین بیشتر