کد خبر 1183
A

آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که تقریبا به ازای هر پنج نفر یک دستگاه خودرو در ایران وجود دارد.

براساس آخرین اطلاعات بدست آمده از سرشماری اخیر، جمعیت ایران به حدود 75 میلیون نفر رسیده است. از سوی دیگر رئیس پلیس راهور ناجا نیز چندی پیش خبر داد که تعداد خودروهای موجود در کشور از مرز 15 میلیون دستگاه گذشته است. به این ترتیب می‌توان با تقسیم این دو عدد بر هم نتیجه گرفت که در حال حاضر به ازای هر پنج ایرانی یک دستگاه خودرو در کشور وجود داشته و تردد می‌کند.

به گزارش ایسنا، از سوی دیگر استانداردهای جهانی براساس تعداد خودرو در هر کشور به ازای هر هزار نفر است که این شاخص نیز برای ایران به 200 دستگاه خودرو می‌رسد. در همین حال پیش بینی شده که تعداد خودروهای موجود در کشور تا پایان دهه 90 به بیش از 30 میلیون دستگاه خواهد رسید.

براساس آمار سال 2010 ، ایران از نظر شاخص سرانه خودرو که همان تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر است، در بین 138 کشور جهان با عدد 175 دستگاه در رده 61 قرار گرفت.

بالاترین سرانه خودرو در جهان متعلق به کشور موناکو به تعداد 836 دستگاه است. کشورهای آمریکا و لیختن اشتاین نیز به ترتیب با 828 و 796 دستگاه در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

براساس آخرین آمار جهانی که مربوط به به سال 2008 است، در بین کشورهای خاورمیانه از نظر شاخص سرانه خودرو قطر با 724 دستگاه اول بوده و بحرین با 509 و کویت با 507 دستگاه دوم و سوم هستند. همچنین سرانه خودرو در کشورهای لبنان 434، عربستان سعودی 336، اسرائیل 313، امارات 313 و عمان 225 دستگاه است. ترکیه نیز پایین‌تر از ایران با سرانه 138 دستگاه قرار گرفته است.

اطلا‌عات تاریخی نشان می‌دهد که در سال 1355 به ازای هر 202 نفر تنها یک خودرو در کشور موجود بوده است. یعنی تعداد خودروی موجود در کشور به ازای هر هزار نفر فقط پنج دستگاه بوده که این نسبت در سال 1375 به تعداد یک دستگاه به ازای هر 483 نفر یا دو دستگاه به ازای هر هزار نفر رسید.

پس از سال 1375 با جهش در تولید خودرو از 51 هزار و 723 دستگاه در سال 1350 به 278 هزار و 62 دستگاه در پایان سال 1378، نسبت سرانه آن (تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر) افزایش یافت؛ به طوری که این نسبت در سال 1380 به 62 دستگاه، در سال 1381 به 69 دستگاه، در سال 1382 به 79 دستگاه، در سال 1383 به 90‌ دستگاه، در سال 1384 به 113 دستگاه و در سال 1385 به 127 دستگاه به ازای هر هزار نفر رسید.

ارسال نظر

عناوین بیشتر