کد خبر 114739
A

مقدار شاخص PMI چین برای ژانویه 2016، 48.4 شد (کمتر از 50 به معنای انقباض و یا رکود است) که نسبت به ماه قبل بهبود نسبی را شاهد بودیم (48.2) اما از انجا که این مقدار همچنان زیر 50 است بیانگر ادامه وضعیت رکودی است.

بر اساس گزارش PMI چین در ماه ژانویه سال 2016 ما شاهد ادامه دار شدن اوضاع بد کسب و کار در چین به خصوص از ناحیه تولیدات و استخدام نیروی کار بودیم و این افت شدیدتر از ماه دسامبر سال قبل بود. میزان صادرات چین نسبت به ماه قبل با سرعت بیشتری کاهش یافت و کاهش تولیدات کارخانجات چینی آن ها را واردار به کاهش خرید وکاهش حجم موجودی انبار کرد. از ناحیه قیمتی ما شاهد افت قیمت در نهاده ها و محصولات بودیم که مهمترین دلیلی ان افت قیمت نفت و انرژی بود مقدار شاخص PMI چین برای ژانویه 48.4 شد (کمتر از 50 به معنای انقباض و یا رکود است) که نسبت به ماه قبل بهبود نسبی را شاهد بودیم (48.2) اما از انجا که این مقدار همچنان زیر 50 است بیانگر ادامه وضعیت رکودی است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر