کد خبر 1087
A
ضریب جینی در سال ۱۳۸۹ به ۰.۳۸۱۳ کاهش یافت

ضریب جینی در سال 1389 به 0.3813 واحد رسیده که کمترین میزان از سال 1347 تاکنون است. انتظار می رود در نتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، توزیع درآمد در سال 1390 باز هم بهبود یابد.

بررسی ‌های بانک مرکزی از شاخص‌‌های نابرابری توزیع در آمد در مناطق شهری ایران حاکی از بهبود شرایط در کشور طی سال‌های اخیر است،‌ انتظار می رود که در نتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها، توزیع درآمد در سال 1390 نیز بهبود یابد و ضریب جینی باز هم کاهش یابد.

بر اساس گزارش اداره تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی ، ضریب جینی همراه با نوساناتی از 0.4023 واحد در سال 1384 به 0.3813 واحد در سال 1389 رسیده که کمترین میزان از سال 1347 به بعد بوده است.

سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها نیز در سال 1389 به 13.1 برابر رسیده است که در مقایسه با سال‌های قبل ( از سال 1347 به بعد) کمترین میزان است.

همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی از 0.4061 و 0.3896 در سال 1384 به ترتیب به 0.3893 و 0.3824 درسال 1388 رسیده که حاکی از بهبود وضعیت توزیع درآمد است.
در همین حال، مجموع هزینه ناخالص خانوار در مناطق شهری در سال 1389 با 4/11 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 7/141 میلیون ریال (ماهانه11805هزار ریال) رسیده است.
در این سال هزینه ناخالص تمامی دهک‌ها به استثنای دهک دهم بیش از نرخ تورم افزایش داشته‌اند به نحوی که افزایش هزینه‌های دهک‌های اول تا هفتم بین 13.9 تا 15.6 درصد، دهک‌های هشتم و نهم در حدود تورم و دهک دهم کمتر از تورم افزایش یافته است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر