کد خبر 1060
A
باهنر:

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجری باید برداشت خود از قانون را اجرا کند، گفت: این حرف از نظر حقوقی درست است اما این به معنای تخلف قانونی یا اینکه مجری ضد قانون را اجرا کند، نیست.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در نشست خبری ظهر امروز خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر ارزیابی وی از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجری باید برداشت خود از قانون را اجرا کند و ناظر حق نظارت نسبت به اجرای نهایی قانون را دارد، گفت: این حرف از نظر حقوقی درست است، یعنی مجری هر چه از قانون برداشت کند اجرا می کند. به گزارش مهر، وی افزود: اما این به معنای تخلف قانونی و عدم اجرای قانون نیست. هیچ مجری نمی تواند ازیک قانون برداشت کند که قانونی را نباید اجرا کند یا اینکه برداشت کند که ضد قانون را اجرا کند. باهنر افزود: قانون یک منطقه فرار و یک منطقه قطعی دارد. همه مجریان باید آن محدوده قطعی را اجرا کنند، اما در منطقه فرار است که مجری برداشت خود را اجرا می کند اما در همین اجرای قانون با استفاده از برداشت خود، دولت باید وحدت رویه داشته باشد. نماینده تهران در مجلس به اظهارات دیگر روز گذشته رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور بحث دیگری داشت مبنی بر اینکه اگر مفسده ای ایجاد یا کشف می شود یا کسی متهم می شود قبل از اینکه جرم به اثبات و یا محکومیت به قطعیت برسد، نباید افشاگری شود. وی گفت: البته این حرفی است که ما همواره نسبت به آن تاکید کرده ایم و از مدتها قبل هم خواهش ما از دولت و ریاست جمهوری همین بوده که نمی شود همین طور در مصاحبه و این طرف و آن طرف اسم کسی را برد و او را ساقط کرد و سپس بعد از مدتی در جلسه خصوصی عذرخواهی کند و بگوید اشتباه شده باید به این موضوع دقت شود. باهنر ادامه داد: این موضوع که هر کسی می رسد و می گوید پرونده تو زیر بغل من است یا پرونده ات برای امضا آماده است، حرفهایی است که ریشه حقوقی ندارد. وی گفت: رئیس جمهور در جلسه دیروز گفتند من نه به عنوان رئیس جمهور بلکه به عنوان یک شهروند می خواهم یک سری مسائل را بگویم که سخنران بعدی هم از رئیس جمهور خواهش کرد که از همین لحظه به عنوان شهروند معمولی به توصیه های خود عمل کنید. باهنر ادامه داد: ما هم توصیه می کنیم قبل از اینکه دیگران را توصیه کنیم خود را به خیر و نیکی دعوت کنیم.

ارسال نظر

عناوین بیشتر