کد خبر 1033
A

رئیس دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی خبر انتصاب محمد شریف ملک زاده به عنوان مشاور وی در امور اجرایی را تایید کرد.

رئیس دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی در گفتگو با مهر، خبر انتصاب محمد شریف ملک زاده به عنوان مشاور اجرایی رئیس بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) را تایید کرد.

وی تصریح کرد: این انتصاب در قالب بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) صورت گرفته و این بنیاد یک مرکز پژوهشی و انتشاراتی در حوزه فقه و معارف شیعی است و فعالیت سیاسی ندارد.

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر انتصاب محمد شریف ملک زاده به عنوان مشاور رئیس جمهور و مشاور اجرایی بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) در رسانه ها منتشر شد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر