کد خبر 956
A

رئیس سازمان حمایت گفت: در این حالت (افزایش قیمت نهاده‌های تولید) برای حمایت از تولید که خود حمایت از مصرف کننده هم تلقی می‌شود، قیمت ها در حداقل خود و براساس کارشناسی اصلاح می شود.

محمد حسن نکویی مهر در گفتگو با شاتا با بیان اینکه برخی عوامل مانند قیمت ارز و قیمت های جهانی خارج از کنترل هستند افزود : برخی تغییر قیمت ها می توانند منطقی و بر مبنای تغییرقیمت مواد اولیه ، عوامل تولید، قیمت های جهانی،‌ تغییر نرخ ارز و مانند آن باشد که به افزایش قیمت کالا منجر می شود. به بیان وی در این حالت برای حمایت از تولید که خود حمایت از مصرف کننده هم تلقی می‌شود، قیمت ها در حداقل خود و براساس کارشناسی اصلاح می شود. افزایش تقاضا اعم از مصرفی و سرمایه ای ، نقدینگی، مخارج و بودجه دولت از دیگر عواملی هستند که به گفته معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در بروز بیماری تورم و گرانی دخیل و موثرند. وی اظهار کرد : باید مدیریت و برنامه ریزی اساسی به منظور کنترل بازار صورت گیرد تا جلوی افزایش قیمت کالاها در بازار گرفته شود. نکویی مهر همچنین با تفکیک تورم و گرانفروشی ، افزایش قیمت ها را ناشی از این دو عامل برشمرد وگفت: در رابطه با کنترل و برخورد با گرانفروشی حدود ۶۰۰ هزار گزارش سالیانه مردمی دریافت می شود و از طرفی مراکز ۱۲۴ نیز در اکثر نقاط شهری کشور یعنی در بیش از ۴۰۰ نقطه مستقر هستند و در کمتر از یک ساعت، رسیدگی به شکایات‌ آغاز می‌شود. وی اظهار کرد : علاوه بر این بیش از سه هزار بازرس به اضافه ۲هزار بازرس صنفی و بیش از ۵۰۰۰ ناظر افتخاری به ما در بازرسی ها کمک می کنند. نکویی مهرهمچنین ازاجرای دو طرح این سازمان برای کنترل بازار خبر داد و اضافه کرد : از این پس طرح تشدید نظارت و نیز پلمپ واحدهای متخلفی که تخلف خود را تکرار می کنند به اجرا درمی آید.

ارسال نظر

عناوین بیشتر