کد خبر 9396
A

بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اولویت هشتم کالایی همچنان در انتظار دریافت ارز مبادله ای است.

صمد کریمی - سخنگوی مرکز مبادلات ارزی - گفت: در حال حاضر آخرین آمار تا ساعت 13:00 امروز 110 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی پذیرفته شده است. وی تصریح کرد: در خصوص پرداخت ارز به اولویت هشتم در صورت نهایی شدن توافق بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی پرداخت ارز به نرخ مبادله ای به این گروه کالایی از طریق مرکز مبادلات ارزی آغاز خواهد شد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر