کد خبر 849
A
وزیر کار:

10 تا 30 درصد مایحتاج مردم را به عمد و خبیثانه گران کردند و باید گفت برخی به دنبال ایجاد گرانی هستند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی در همایش روسای هیئت مدیره اتحادیه های تعاونی سراسر کشور گفت: به دنبال ایجاد تعاونی های توزیعی و فروش کالا به صورت شبکه ای هستیم چرا که در سال جاری برخی مایحتاج مردم را بدون دلیل و به عمد گران کرده اند. شیخ الاسلامی اظهار داشت: 10 تا 30 درصد مایحتاج مردم را به عمد و خبیثانه گران کردند و باید گفت برخی به دنبال ایجاد گرانی هستند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر