کد خبر 848
A

در جریان برگزاری نشست گروه 20 در حاشیه اجلاس بهاره بانک جهانی – صندوق بین المللی پول مدیرعامل صندوق از اقدام های اصلاحی ایران در زمینه یارانه ها تقدیر کرد.

کریستین لاگارد در سخنرانی خود در رابطه با بحران جهانی اقتصاد یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت کشورها از وضعیت بحرانی را اصلاحات ساختاری عنوان کرد و تأکیدکرد که یکی از مهمترین این راهکارها هدفمندسازی یارانه ها در بسیاری از کشورهاست.

به گزارش خبرآنلاین، مدیرعامل صندوق بین المللی پول اقدامات صورت گرفته در ایران در دو سال گذشته را بی نظیر توصیف کرد و از بقیه کشورها خواست که اصلاحات صورت گرفته در ایران را به عنوان یک الگو مدنظر داشته باشند.

بررسی آخرین وضعیت اقتصاد جهان و چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت آن یکی از مهمترین نگرانی ها و اولویت های اجلاس بهاره 2012 بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر