کد خبر 8118
A

بانک توسعه آسیا (ADB) با اشاره به کندی اقتصادهای چین و هند، برآورد خود از رشد اقتصادهای نوظهور این منطقه را به پایین‌ترین سطح از سال 2009 کاهش داد.

بانک توسعه آسیا (ADB) با اشاره به کندی اقتصادهای چین و هند، برآورد خود از رشد اقتصادهای نوظهور این منطقه را به پایین‌ترین سطح از سال 2009 کاهش داد.

این بانک همچنین نسبت به تاثیر بحران بدهی اروپا و تداوم ضعف اقتصادی آمریکا که بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی جهان به شمار می روند، هشدار داد.

در گزارش چشم انداز توسعه آسیا در سال 2012 این بانک پیش بینی شده که تولید ناخالص داخلی چین 7.7 درصد در سال جاری توسعه می یابد و در سال آینده بهبود یافته و به 8.1 درصد می رسد اما همچنان کمتر از رشد اقتصادی 9.3 درصد ثبت شده برای سال 2011 خواهد بود.

رشد تولید ناخالص داخلی هند نیز به 5.6 درصد در سال 2012 و 6.7 درصد در سال 2013 خواهد رسید.

بانک توسعه آسیا که در مانیل مستقر است، دورنمای ضعیف رشد جهانی و کاهش تقاضای داخلی در دو اقتصاد بزرگ این منطقه را عامل کندی روند توسعه آسیا خوانده است.

این بانک با تجدیدنظر در پیش بینی خود، نرخ رشد اقتصادی سال جاری آسیا که شامل 45 کشور می شود را از 6.9 به 6.1 درصد کاهش داد که پایین‌ترین نرخ رشد از سال 2009 به شمار می رود. طی سال 2009 اقتصاد این منطقه شش درصد توسعه یافته بود.

بانک توسعه ‌آسیا همچنین دورنمای رشد اقتصادی منطقه در سال 2013 را از 7.3 به 6.7 درصد تنزل داد. اقتصاد آسیا 7.2 درصد در سال 2011 توسعه یافته بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آسیای شرقی همچنان دارای سریع‌ترین نرخ رشد است و پیش بینی شده نرخ رشد آن به 6.5 درصد در سال جاری و 7.1 درصد در سال آینده برسد.

در گزارش بانک توسعه آسیا پیش بینی شده که کندی اقتصادی موجب کاهش فشارهای قیمت شود و در صورتیکه قیمتهای کالا افزایش پیدا نکند، تورم از 5.9 درصد در سال 2011 به 4.2 درصد در سال 2012 و 2013 خواهد رسید.

ارسال نظر

عناوین بیشتر