کد خبر 8115
A

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: علم اقتصاد معتقد است در جایی که منحنی عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع می‌کنند، قیمت مشخص می‌شود به مفهوم دیگر در تعامل بین عرضه و تقاضا قیمت ارز مشخص می‌شود.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: ارز موضوعی تخصصی است از ادوار گذشته مجلس تاکنون بر این موضوع تاکید کرده‌ام که در مباحث اقتصادی نمی توان بصورت غیرعلمی تصمیم‌گیری کرد و بعد انتظار بهبود شرایط اقتصادی را داشت.

نماینده مردم اردکان افزود: علم اقتصاد معتقد است در جایی که منحنی عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع می‌کنند، قیمت مشخص می‌شود به مفهوم دیگر در تعامل بین عرضه و تقاضا قیمت ارز مشخص می‌شود. اگر عرضه کم و تقاضا بالا، قیمت افزایش می‌یابد و اگر عرضه زیاد ولی تقاضا کم باشد، قیمت کاهش می‌یابد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ارز شناور مدیریت شده را مبهم و فاقد وجاهت علمی دانست و اظهار کرد: تک نرخی کردن ارز در قالب ارز شناور مدیریت شده فاقد وجاهت علمی است. باید پذیرفت که قیمت ارز باید مبتنی بر مکانیزم‌های اقتصادی بازار تعیین شود ولی دولت برای حمایت از بخش‌های مختلف براساس اولویت‌هایی که برای خود تعریف می‌کند،‌ یارانه‌ اختصاص می‌دهد.

وی تاکید کرد: مشخص شدن نرخ ارز در بازار به رانت و سوء استفاده پایان می‌دهد.

تابش ابراز عقیده کرد: تشدید سیر صعودی نرخ ارز در زمانهای مختلف بهترین شاهد برای رد همه استدلال‌های غیرعلمی برای نرخ‌گذاری دولتی ارز یا تثبیت نرخ ارز است.

نماینده مردم اردکان نابسامانی‌های اقتصادی را شاهدی بر ضرورت پرداختن علمی به مولفه‌های اقتصادی دانست و تاکید کرد: بهبود شرایط اقتصادی یک راه دارد و آن پذیرش اصالت مولفه‌های اقتصادی و آثار مترتب بر آن است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر