کد خبر 811
A
گزارش بانک مرکزی از

بانک مرکزی در گزارشی متوسط قیمت خرده فروشی منتهی به 25 فروردین ماه را اعلام کرد.

به گزارش فارس براساس گزارش متوسط قیمت خرده فروشی در هفته مورد نظر در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه و کره پاستوریزه افزایش جزئی یافت. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود.

قیمت تخم‌مرغ کاهش داشت و شانه‌ای 4 هزار و 600 تومان الی 5 هزار و 900 تومان فروش ‌رفت. در گروه برنج، بهای برنج داخلی درجه دو اندکی افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش جزئی یافت. در گروه حبوب، بهای عدس بدون تغییر بود. قیمت لوبیا سفید اندکی افزایش ولی بهای سایراقلام این گروه نسبت به هفته قبل کاهش جزئی داشت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیرنظر شهرداری تمام اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت پرتقال درجه دو و هندوانه کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت سبزی‌های برگی ثابت بود. بهای خیار، بادنجان، کدوسبز و لوبیاسبز کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش داشت.

در این هفته قیمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت گوسفند و گوشت مرغ نسبت به هفته قبل افزایش یافت. قیمت شکر و چای خارجی اندکی کاهش ولی بهای قند و انواع روغن‌نباتی افزایش داشت.

گروه مواد خوراکی

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه معادل 0.9 درصد و کره پاستوریزه 0.6 درصد افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم‌مرغ معادل 4.5 درصد کاهش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 0.3 درصد و برنج داخلی درجه یک 0.2 درصد کاهش ولی قیمت برنج داخلی درجه دو 0.1 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای عدس نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت لوبیا سفید معادل 0.2 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 0.5 درصد کاهش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه قیمت پرتقال درجه دو معادل 4.2 درصد و هندوانه 2.6 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 2.2 درصد تا 8.2 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت سبزی‌های برگی نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای خیار معادل 6.0 درصد، بادنجان10.4 درصد، کدوسبز 13.5 درصد و لوبیاسبز 8.0 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.2 درصد تا 3.8 درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، قیمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود. بهای گوشت گوسفند معادل 0.4 درصد و گوشت مرغ 1.4 درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت.

قند و شکر، چای و روغن‌نباتی

در هفته مورد گزارش، قیمت قند معادل 0.8 درصد، روغن نباتی جامد 9.3 درصد و روغن نباتی مایع 10.0 درصد افزایش ولی بهای شکر و چای خارجی به ترتیب 0.3 درصد و 0.7 درصد کاهش داشت.

ارسال نظر

عناوین بیشتر