کد خبر 7683
A

بر اساس بررسی‌ها و نتایج به دست آمده نرخ تورم در فروردین ماه 1391معادل 21.8 درصد اعلام شد که این رقم در مرداد ماه 1391 به 23.5درصد رسید.

براساس نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران ، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1390 معادل 21.8 درصد بود. اما نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1390 معادل 22.2درصد بود که اداره آمار اقتصادی ضمن انتشار خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1383 اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه سال 1391 به عدد 325.2 رسید. به گزارش ایسنا نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه 1390 معادل 22.4درصد شد و این میزان در تیــر ماه 1391 به معــــادل 22.9درصد رسید. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1391 به عدد 336.6 رسید و نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه 1390 معادل 22.9درصد است. گفتنی است؛ نرخ تـورم در مرداد ماه 1391 معـادل 23.5درصد است و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه 1391 به عدد 341.0 رسید. اما نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه 1390 معادل23.5 درصد است.

  • ناشناس
    0 | 0

    ممکنه منظور نرخ تورم روزانه باشد که 23% ذکر شده وگرنه تورم سالانه حداقل 50 % است.
    این امار را از کجا می آورند؟

ارسال نظر

عناوین بیشتر