کد خبر 7549
A

آخرین قیمت های سکه در بازار آتی، همچنین اختلاف آن با سکه های نقدی در ماه های مختلف از مهر تا دی بر اساس طلا و بر اساس نرخ روز دلار به شرح زیر بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آتیریت، آخرین قیمت های سکه در بازار آتی، همچنین اختلاف آن با سکه های نقدی در ماه های مختلف از مهر تا دی بر اساس طلا و نرخ امروز دلار به شرح زیر بود:

نرخ سکه تمام

قیمت

تغییر

کمترین

بیشترین

اختلاف با نقدی

نقدی

9,630,000

(1.31%) 130,000

9,550,000

9,660,000

(0.00%) 0

مهر1391

9,740,000

(1.35%) 130,000

9,620,000

9,780,000

(1.06%) 100,000

آبان1391

9,920,000

(1.57%) 150,000

9,850,000

9,970,000

(2.96%) 285,000

آذر 1391

10,110,000

(1.51%) 150,000

10,045,000

10,150,000

(4.88%) 470,000

دی1391

10,405,000

(1.37%) 140,000

10,345,000

10,435,000

(8.00%) 770,000

بر اساس طلا

9,552,380

(1.07%) 101,770

-

-

(0.80-%) 77,270-

بر اساس دلار

10,262,230

(0.77%) 78,770

-

-

(6.57%) 632,710

نسبت سکه آتی

مهر 1391

آبان 1391

آذر 1391

دی 1391

مهر 1391

(0.00%) 0

(1.87%-) 185,000-

(3.66%-) 370,000-

(6.44%-) 670,000-

آبان 1391

(1.90%) 185,000

(0.00%) 0

(1.83%-) 185,000-

(4.66%-) 485,000-

آذر 1391

(3.80%) 370,000

(1.87%) 185,000

(0.00%)0

(2.88%-) 300,000-

دی 1391

(6.89%) 670,000

(4.89%) 485,000

(2.97%) 300,000

(0.00%)0

ارسال نظر

عناوین بیشتر