کد خبر 6919
A

ارزش بازار فرابورس امروز در جریان معاملات به 400 میلیارد ریال رسید و قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز در مرز 60 هزار تومان خرید و فروش شد.

به گزارش بازار فرابورس، ارزش معاملات بازارهای فرابورس ایران، با جابه جایی 122 میلیون اوراق بهادار، به 400 میلیارد ریال رسید که بیشترین حجم معاملات را در بازارهای اول و دوم فرابورس ذوب آهن اصفهان و کمترین حجم معاملات را همکاران سیستم در بازار اول فرابورس به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، در بازار ابزارهای نوین مالی نیز بیشترین حجم معاملات را اوراق گواهی سپرده انصار با جابه جایی 17 هزار و 905 برگه داشت. حجم اوراق دیگر به ترتیب 15 هزار و 670 برگه اجاره سامان، 12 هزار و 530 برگه مشارکت نارنجستان، 11 هزار و 800 برگه اجاره مپنا، 11 هزار و 240 برگه اجاره امید، 9 هزار و 150 برگه مشارکت نفت فصلی، 6 هزار و 770 برگه اجاره لیزینگ سینا، 5 هزار و 980 برگه اجاره جوپار، 5 هزار برگه گواهی سپرده سعدی، 4 هزار و 990 برگه اجاره مسکن، 2 هزار و 400 برگه اجاره ماهان2، 2 هزار و 330 برگه اجاره ماهان، هزار و 450 برگه مشارکت مسکن مهر، 340 برگه مشارکت بوتان و 250 برگه مشارکت توسعه به قیمت هر برگه یک میلیون ریال داد و ستد شد. قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن تغییر قابل توجهی نداشت و در مرز 60 هزار تومان مبادله شد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر