کد خبر 6918
A

جدیدترین آمار رده‌بندی کیفی خودروهای سواری تولید داخل منتشر شد.

در آمار رده‌بندی کیفی خودروهای سواری داخلی در مرداد ماه امسال نیسان تیانا (پارس خودرو) همچنان رتبه اول را در اختیار دارد. این خودرو البته تا حدودی با رشد کیفی نیز مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 3.3 در تیر ماه به 3.2 در مرداد ماه کاهش یافته است. این خودرو در بخش رنگ دارای نمره منفی بوده است. در آمار رده‌بندی مرداد ماه مانند رده‌بندی تیر ماه نیومزدا 3 و مزدا 2 (بهمن) با 15 نمره منفی مشترکا رتبه دوم جدول را در اختیار دارند. این خودروها در بخش رنگ دارای نمره منفی بوده‌اند. مقام سوم رده‌بندی کیفی مرداد ماه نیز مانند تیر ماه در اختیار نیسان ماکسیما (پارس خودرو) است. البته این خودرو با رشد کیفی نیز مواجه شده است، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 16.4 در تیر ماه به 16 در مرداد کاهش یافته است. نیسان ماکسیما در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است. اما رتبه چهارم رده‌بندی مرداد ماه مانند تیر ماه در اختیار سوزوکی گراند ویتارا (ایران خودرو خراسان) است. این خودرو با رشد کیفیت مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 20 در تیر ماه به 19.6 در مرداد ماه کاهش یافته است. گراند ویتارا در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای منفی بوده است. مگان (پارس خودرو) نیز در رده‌بندی مرداد ماه مانند تیر ماه در رتبه پنجم جدول قرار دارد. مگان البته با کمی کاهش کیفیت مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 21.3 در تیر ماه به 21.4 در مرداد ماه افزایش یافته است. مگان در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی است. رتبه ششم رده‌بندی مرداد در اختیار پژو 206 sd است. این خودرو با رشد کیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 22.8 در تیر ماه به 22 در مرداد کاهش یافته است. این خودرو در بخش‌های صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای منفی بوده است. رتبه هفتم رده‌بندی مرداد در اختیار تندر90 پارس خودرو است. این خودرو تا حدودی با رشد کیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 22.4 در تیر ماه به 22.3 در مرداد کاهش یافته است. تندر 90 پارس خودرو در بخش‌های ترمز، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی است. رتبه هشتم رده‌بندی مرداد نیز مشترکا در اختیار هیوندایی آوانته (خودروسازی راین) و تندر 90 ایران خودرو با 22.5 نمره منفی است. نمره منفی هیوندایی آوانته در دو ماه اخیر ثابت بوده، اما نمره تندر 90 ایران خودرو در تیر ماه 22.4 بوده است. تندر 90 ایران خودرو در بخش‌های ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است. هیوندایی آوانته نیز در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است. لازم به ذکر است که خط تولید هیوندایی آوانته به روزهای پایانی خود در ایران نزدیک می‌شود. رتبه نهم رده‌بندی نیز مانند رده‌بندی تیر ماه در اختیار پژوه 206 است. این خودرو با رشد کیفی مواجه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 24.5 در تیر ماه به 23.7 در مرداد ماه کاهش یافته است. پژو 206 در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است. MVM530 (مدیران خودرو) نیز در رده‌بندی مرداد مانند تیر ماه رتبه دهم جدول را در اختیار دارد. این خودرو با رشد کیفی نیز همراه بوده است، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 61.1 در تیر ماه به 60 در مرداد کاهش یافته است. MVM530 در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است. پژو پارس خراسان نیز در رده‌بندی مرداد مانند رده‌بندی تیر در رتبه یازدهم جدول قرار دارد. این خودرو تا حدودی با کاهش کیفیت مواجه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 63.2 در تیر ماه به 63.3 در مرداد افزایش یافته است. پژو پارس خراسان در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است. رتبه دوازدهم رده‌بندی مرداد در اختیار پژو 405 خراسان است. این خودرو با رشد کیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 65.2 در تیر ماه به 64.8 در مرداد کاهش یافته است. پژو 405 خراسان در تمام بخش‌ها به جز ترمز دارای نمره منفی بوده است. رتبه سیزدهم رده‌بندی مرداد ماه در اختیار سمند است. سمند با کمی کاهش کیفیت همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 65 در تیر ماه به 65.2 در مرداد افزایش یافته است. سمند در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است. پژو 405 نیز در رتبه چهاردهم رده‌بندی مرداد قرار دارد. این خودرو با رشد کیفیت همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 67.1 در تیر ماه به 66.8 در مرداد ماه کاهش یافته است. پژو 405 در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی است. رتبه پانزدهم رده‌بندی مرداد در اختیار لیفان 620 است. این خودرو چینی با رشد کیفیت همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 70.9 در تیر ماه به 70.4 در مرداد ماه کاهش یافته است. این خودرو در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است. رتبه شانزدهم رده‌بندی مرداد در اختیار MVMX33 یا همان شاسی بلند تیگو است. این خودرو با رشد کیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 75 در تیر ماه به 72.9 در مرداد ماه کاهش یافته است. تیگو در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است. تیبا نیز در رتبه هفدهم رده‌بندی مرداد قرار دارد. تیبا با رشد کیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 77.5 در تیر ماه به 74.4 در مرداد کاهش یافته است. تیبا در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است. MVM110 نیز در رتبه هجدهم رده‌بندی مرداد قرار دارد. این خودرو با رشد کیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 101.6 در تیر ماه به 96.4 در مرداد کاهش یافته است. MVM110 در تمام بخش‌ها به جز ترمز و نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است. سایپا 131 نیز در رتبه نوزدهم رده‌بندی مرداد قرار دارد. این خودرو با رشد کیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 103.8 در تیر ماه به 102.1 در مرداد کاهش یافته است. سایپا131 در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است. سایپا 132 نیز در رتبه بیستم رده‌بندی مرداد قرار دارد. این خودرو با رشد کیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 108.2 در تیر ماه به 105.8 در مرداد کاهش یافته است. این خودرو در تمام بخش‌ها به جز فنربندی، تعلیق و فرمان دارای نمره منفی بوده است. سایپا 131 پارس خودرو نیز در رتبه بیستم و یکم و آخر رده‌بندی مرداد ماه قرار دارد. این خودرو نیز با رشد کیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از 108.7 در تیر ماه به 106.7 در مرداد ماه کاهش یافته است. سایپا 131 پارس خودرو در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است. لازم به ذکر است که کیفیت خودرو در ایران ارتباط مستقیمی با قیمت آن دارد.

 • ناشناس
  0 | 0

  با جدول، نمودار و شکل آشنایی دارید؟ می گن رسوندن مطلب رو سریع و راحت می کنه.

 • کامران
  0 | 0

  به جای این همه روده درازی آمار را بصورت جدول نموداری بگذارید.مفید و مختصر

 • ناشناس
  0 | 0

  فقط یک کلمه میشود گفت «افسوس»

ارسال نظر

عناوین بیشتر