کد خبر 6141
A

وزیر امور خارجه آلمان از پیشنهاد اخیر وزیر امور خارجه اتریش مبنی بر اخراج کشورهایی از حوزه یورو که نمی توانند به تعهدات مالی خود عمل کنند، حمایت کرد.

اقتصادآنلاین/گروه بین الملل:

وزیر امور خارجه آلمان از پیشنهاد اخیر وزیر امور خارجه اتریش مبنی بر اخراج کشورهایی از حوزه یورو که نمی توانند به تعهدات مالی خود عمل کنند، حمایت کرد.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه کلاینه زایتونگ چاپ اتریش، میشاییل اشپیندلگر وزیر امورخارجه اتریش که در حاشیه نشست وزیران کشورهای آلمانی زبان در لیختن اشتاین صحبت می کرد، گفت گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان از پیشنهاد در این باره استقبال و" نشانه ای مثبت " در جهت طرح وی ارائه کرده است. چند روز گذشته اشپیندلگر در گفتگو با روزنامه کوریر اتریش تصریح کرده بود کشورهایی که از عهده عمل به تعهدات مالی خود بر نمی آیند، باید از منطقه یورو خارج شوند.

وی همچنین گفته است که منظور وی مستقیما کشور یونان نیست، ولی این ایده باید برای تضمین آینده حوزه یورو محقق شود. وزیر امور خارجه اتریش درحالی در جهت جلب حمایت دیگر کشورها برآمده است که صدراعظم اتریش علنا با ایده خروج کشورهای ضعیف مخالفت کرده است. ورنر فایمن صدراعظم اتریش در واکنش به ایده وزیر امور خارجه اش گفته بود: "پیامدهای منفی یک اتحادیه اروپای فروپاشیده بسیار فراتر از مزایای آن برای هر یک از کشورهای عضو است". همچنین روزنامه کوریر به نقل از وی نوشته بود: " کشورهای اتحادیه اروپا و حوزه یورو در حال حاضر مجموعه ای از اقدامات را در حال انجام دارند تا کشور های حوزه یورو را از لحاظ مالی و در بحران اقتصادی پشتیبانی کنند و به وضعیت پایدار برسانند.
لازم به ذکر است نشست کشورهای آلمانی زبان شامل چهار کشور آلمان، اتریش، سوئیس و لیختن اشتاین است که هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می گردد و اعضاء در مورد گسترش راه های همکاری و مسائل منطقه ای و جهانی به تبادل نظر می پردازند. دوره قبلی این نشست سال گذشته در کشور سوئیس برگزار شد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر