کد خبر 56
A
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها خبر داد

'محمدرضا فرزین' روز دوشنبه اعلام کرد هر چند اسامی تعدادی از این افراد آماده شده ولی اطلاعات کلی این طرح هنوز نهایی نشده است.

وی با بیان این که حذف خانوارهای پردرآمد برای دریافت یارانه بصورت خود انصرافی انجام می شود، گفت: هنوز مکاتباتی با 10 میلیون نفر پردر آمد صورت نگرفته است. معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: بعد از مکاتبات فرایند این که چگونه بایستی افراد انصراف بدهند را اعلام می کنیم. فرزین با بیان آنکه نحوه انصراف افراد متفاوت است، گفت: به عنوان مثال شاید یک نفر بگوید یارانه مرحله دوم را نمی خواهد و یا نفر دیگری انصراف کلی از دریافت یارانه ها را اعلام کند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر