کد خبر 516
A

نماینده کمیسیون صنایع در تلفیق با تشریح جزئیات جلسه امروز تلفیق گفت: در این جلسه سقف واگذاری‌های نقدی و غیر نقدی در بودجه ۹۱ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

علی اصغر یوسف‌نژاد اظهار داشت: در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق، واگذاری اموال دولتی و شرکتها مورد بحث قرار گرفت و درآمد حاصل از فروش نقدی 6 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شد.

وی در گفت‌وگو خبرگزاری فارس، افزود: همچنین درآمد حاصل از فروش غیرنقدی در لایحه بودجه 91 معادل 23 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شد.

یوسف‌نژاد ادامه داد: براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده می‌شود، از طریق خصوصی‌سازی و با رعایت قوانین مربوطه تا مبلغ 23 هزار و 500 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام سهم‌الشرکه و نیروگاه‌های قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از فروش آنها را حسب مورد واگذار یا پرداخت کند.

وی تصریح کرد: واگذاری سهام سهم‌الشرکه و نیروگاه‌های موضوع این بند و اجزای آن به جای پرداخت منابع حاصل از فروش آنها به بخش غیر دولتی منوط به توافق طرفهای ذی‌نفع خواهد بود.

نماینده کمیسیون صنایع در تلفیق ادامه داد: همچنین طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، در اجرای ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت اقتصاد مؤظف است، تمام سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت تمام بنگاه‌های مشمول گروه یک اصل ۴۴ که تا پایان سال 90 واگذار نشده‌اند و بنگاه‌های مشمول گروه 2 ماده 2 قانون یاد شده و تمام معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع مشخص شده در بودجه به بخش‌های غیر دولتی واگذار کنند.

وی افزود: عدم اقدام برای عرضه، به منزله تصرف غیرمجاز در اموال دولت محسوب می‌شود.

ارسال نظر

عناوین بیشتر