کد خبر 506
A

رژه هوایی جنگنده‌های ارتش در مراسم روز ارتش با حضور جنگنده هایF5، F4، F14، سوخوی 24 ، میگ 29 در آسمان تهران برگزار شد

جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش امروز سه شنبه در مراسم رژه 29 فروردین رژه هوایی برگزار کردند.

ب ه گزارش خبرنگارمهر، در این مراسم 15 فروند از جنگنده‌های نیروی هوایی شامل پنج فروند جنگنده F4، پنج فروند جنگنده F14، دو فروند سوخوی 24 ، دو فروند جنگنده میگ 29 و یک فروند F5 در این رژه در دسته های 5 فروندی و 3 فروندی و 2 فروندی پرواز کردند.
همچنین عملیات سوخت گیری دو فروند جنگنده سوخو 24 در آسمان تهران انجام شد .

ارسال نظر

عناوین بیشتر