کد خبر 431
A

بر اساس نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1389، هر خانوار شهری در این سال برای تامین هزینه‌های ناخالص خود با کسری 4 میلیون و 179 هزار تومانی درآمد پولی مواجه بوده است.

خبرگزاری فارس: کسری 4 میلیون تومانی درآمد پولی خانوار شهری در تامین هزینه‌ها

به گزارش فارس، گزارش بانک مرکزی از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1389 با بررسی هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران در 75 شهر و با مراجعه به 8630 خانوار نمونه انجام شده است.

* متوسط هزینه خانوار شهری در ایران: 14 میلیون تومان در سال

بر اساس این گزارش، در سال مورد بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 141662 هزار ریال (ماهانه حدود 11805 هزار ریال) بود که نسبت به سال قبل 11.4 درصد افزایش داشته است. از کل این مبلغ، 24.9 درصد (حدود 35213 هزار ریال)‌ سهم گروه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها می‌باشد که نسبت به سال 1388 معادل 16.7 درصد افزایش داشته است.

به گزارش فارس، در بین اقلام گروه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشتری سهم از کل هزینه ناخالص (معادل 6.8 درصد) متعلق به هزینه انواع گوشت بود. پس از آن به ترتیب هزینه میوه‌های تازه با 4.6 درصد، آرد، رشته و غلات، شیر فرآورده‌های آن و تخم پرندگان و سبزی‌های تازه هر یک با 2.5 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس نتایج این بررسی از کل هزینه ناخالص خانوار، 0.4 درصد (حدود 519 هزار ریال) به گروه هزینه دخانیات اختصاص داشت که در مقایسه با سال 1388، کمتر از 0.1 درصد افزایش داشته است. در این سال از کل هزینه‌های ناخالص خانوار 4.9 درصد (حدود 6931 هزار ریال) به گروه هزینه پوشاک و کفش اختصاص داشت که نسبت به سال 1388 معادل 7.5 درصد افزایش داشته است.

* 30 درصد هزینه خانوارهای شهری در جیب مسکن

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که 30.1 درصد از کل هزینه ناخالص یک خانوار (حدود 42637 هزار ریال) مربوط به گروه هزینه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها بود که نسبت به سال قبل 6.9 درصد افزایش داشته است.

در سال مورد بررسی از کل هزینه‌های ناخالص خانوار، 5.6 درصد به گروه بهداشت و درمان، 11.3 درصد به گروه هزینه حمل و نقل، 2.3 درصد به گروه هزینه ارتباطات، 2.8 درصد به گروه هزینه تفریح و امور فرهنگی، 2.4 درصد به گروه هزینه تحصیل، 2.2 درصد به گروه هزینه رستوران و هتل و 8.0 درصد به گروه هزینه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.

یافته‌های این بررسی‌ نشان می‌دهد که در مقایسه با سال 1388 ، هزینه گروه‌های بهداشت و درمان 21.9 درصد، حمل و نقل 8.4 درصد، ارتباطات 8.9 درصد، تفریح و امور فرهنگی 14.2 درصد، تحصیل 21.7درصد، رستوران و هتل 10.4 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 12.2 درصد افزایش داشته است.

* متوسط درآمد پولی هر خانوار ایرانی 9.9 میلیون تومان در سال

در سال مورد بررسی متوسط درآمد پولی و غیر پولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 136814 هزار ریال (ماهانه حدود 11401 هزار ریال) بود که 73.3 درصد (9.9 میلیون تومان) آن را درآمد پولی ناخالص و 26.7 درصد را درآمد غیرپولی تشکیل داده است. در سال 1389 کل درآمد پولی و غیرپولی ناخالص خانوار نسبت به سال قبل حدود 10.4 درصد افزایش داشت (میزان افزایش درآمد پولی ناخالص خانوار معادل 12.8 درصد و درآمد غیر پولی 4.3 درصد بود).

به گزارش فارس، یافته‌های این بررسی مؤید آن است که در بین درامدهای پولی ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی 10.9 درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی 15.7 درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی 33.1 درصد، درآمد از مشاغل غیر کشاورزی 11.6 درصد، درآمدهای متفرقه 13.9 درصد و درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم 2.9 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در بین درآمدهای غیر پولی بیشترین سهم (معادل 77.6 درصد)‌ به ارزش اجاری مسکن شخصی (مالک نشین) اختصاص داشت که معادل 20.7 درصد از کل درآمدهای پولی و غیر پولی را تشکیل داده است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر