کد خبر 4171
A
بازار سکه به کدام سو می رود؟

بازار آتی سکه امروز را با نزول شدید نرخ ها به پایان برد. در حالی که قیمت سکه امروز یکشنبه در بازار نقدی برابر 712000 تومان بسته شد، قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 721000 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 756500 تومان، قیمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 811400 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 845000 تومان است.

یکشنبه 18 تیر، ساعت 18:30:

به گزراش اقتصادآنلاین، بازار آتی سکه امروز را با نزول شدید نرخ ها به پایان برد. در حالی که قیمت سکه امروز یکشنبه در بازار نقدی برابر 712000 تومان بسته شد، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است:

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 721000 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 756500 تومان، قیمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 811400 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 845000 تومان است.

به این ترتیب می توان دریافت که بازدهی مورد انتظار نگه داری سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان تیرماه 1.3 درصد، تا پایان مرداد 6.3 درصد، تا پایان شهریور 14 درصد و تا پایان مهرماه 18.7 درصد است.

بازار آتی سکه: انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه در ماه های آینده

بازار آتی سکه، یکشنبه، ساعت 18:30
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۱۲,۰۰۰ -۱۷,۰۰۰ -۵۱,۰۰۰
-2.39% -6.68%
آتی تیر ۷۲۱,۰۰۰ -۱۴,۶۰۰ -۷۷,۰۰۰ ۹,۰۰۰
-2.02% -9.65% 1.26%
آتی مرداد ۷۵۶,۵۰۰ -۲۱,۵۰۰ -۹۰,۴۰۰ ۴۴,۵۰۰
-2.84% -10.67% 6.25%
آتی شهریور ۸۱۱,۴۰۰ -۲۷,۶۰۰ -۷۶,۶۰۰ ۹۹,۴۰۰
-3.40% -8.63% 13.96%
آتی مهر ۸۴۵,۰۰۰ -۳۴,۸۰۰ -۸۵,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
-4.12% -9.14% 18.68%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.

یکشنبه 18 تیر، ساعت 11:30:

به گزراش اقتصادآنلاین، بازار آتی سکه امروز را با نزول نرخ ها ادامه می دهد. در حالی که قیمت سکه امروز یکشنبه (ساعت 11:30) در بازار نقدی برابر 716000 تومان است، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است:

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 724000 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 762000 تومان، قیمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 819900 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 859000 تومان است.

به این ترتیب می توان دریافت که بازدهی مورد انتظار نگه داری سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان تیرماه 1.1 درصد، تا پایان مرداد 6.4 درصد، تا پایان شهریور 14.5 درصد و تا پایان مهرماه 20 درصد است.

بازار آتی سکه: انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه در ماه های آینده

بازار آتی سکه، یکشنبه، ساعت 11:30
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۱۶,۰۰۰ -۱۳,۰۰۰ -۴۷,۰۰۰
-1.82% -6.16%
آتی تیر ۷۲۴,۰۰۰ -۱۱,۶۰۰ -۷۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰
-1.60% -9.27% 1.12%
آتی مرداد ۷۶۲,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰ -۸۴,۹۰۰ ۴۶,۰۰۰
-2.10% -10.02% 6.42%
آتی شهریور ۸۱۹,۹۰۰ -۱۹,۱۰۰ -۶۸,۱۰۰ ۱۰۳,۹۰۰
-2.33% -7.67% 14.51%
آتی مهر ۸۵۹,۰۰۰ -۲۰,۸۰۰ -۷۱,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰
-2.42% -7.63% 19.97%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.

شنبه 17 تیر، ساعت 18:30:

به گزراش اقتصادآنلاین، بازار آتی سکه امروز را با توجه به نزول سکه نقدی به دلیل کاهش بهای اونس و کاهش نرخ دلار، با نزول نرخ ها به پایان برد. در حالی که قیمت سکه امروز شنبه در بازار نقدی برابر 729000 تومان بسته شد، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است:

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 735600 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 778000 تومان، ق یمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 839000 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 879800 تومان است.

به این ترتیب می توان دریافت که بازدهی مورد انتظار نگه داری سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان تیرماه 0.9 درصد، تا پایان مرداد 6.7 درصد، تا پایان شهریور 15.1 درصد و تا پایان مهرماه 20.7 درصد است.

بازار آتی سکه: انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه در ماه های آینده

بازار آتی سکه، شنبه، ساعت 18:30
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۲۹,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰ -۴۶,۰۰۰
-2.19% -5.94%
آتی تیر ۷۳۵,۶۰۰ -۲۰,۲۰۰ -۴۷,۸۰۰ ۶,۶۰۰
-2.75% -6.10% 0.91%
آتی مرداد ۷۷۸,۰۰۰ -۲۵,۹۰۰ -۴۰,۶۰۰ ۴۹,۰۰۰
-3.33% -4.96% 6.72%
آتی شهریور ۸۳۹,۰۰۰ -۲۲,۸۰۰ -۳۶,۱۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
-2.72% -4.13% 15.09%
آتی مهر ۸۷۹,۸۰۰ -۱۷,۷۰۰ -۳۱,۲۰۰ ۱۵۰,۸۰۰
-2.01% -3.42% 20.69%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر