کد خبر 4165
A

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار ایرانی طی سال‌های 85 تا 89 از هفت میلیون به 14 میلیون تومان افزایش یافته است.

اقتصادآنلاین/گروه اقتصادکلان:

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار ایرانی طی سال‌های 85 تا 89 از هفت میلیون به 14 میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، در آخرین بررسی بانک مرکزی از متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار در مناطق شهری ایران این میزان بیش از 14.1 میلیون تومان گزارش شده است.

این میزان طی سال 88 بیش از 12.7 میلیون تومان، طی سال 87 بیش از 11.5 میلیون تومان، طی سال 86 بیش از 9.8 میلیون تومان و در سال 85 نیز 7.7 میلیون تومان بوده است.

بر این اساس این مقایسه‌ها حاکی از افزایش 11 درصدی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار طی سال 89 در مقایسه با سال 88 و افزایش 10 درصدی این میزان طی سال88 در مقایسه با سال 87 بوده است.

همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین سهم اقلام در سال 89 مربوط به گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با 30 درصد سهم از کل اقلام بوده که این گروه در سال 88 معادل 4.4 درصد و در سال 89 معادل 6.9 درصد افزایش قیمت داشته‌ است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر