کد خبر 37930
A

واحد مرکزی خبر در گزارشی اعلام کرد که دادگاه استانبول حکم توقیف دارایی‌های رضا ضراب تاجر ایرانی مقیم ترکیه را لغو کرده است.

رضا ضراب تاجر ایرانی مقیم ترکیه در جریان عملیات موسوم به هفدهم دسامبر ترکیه به اتهام دست داشتن در ارتشا و پولشویی به همراه تعدادی از فرزندان برخی وزیران پیشین کابینه دولت ترکیه دستگیر و روانه زندان شده بود. بر مبنای این گزارش، کار رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد. به موجب حکم سابق دادگاه استانبول، فروش یا تغییر هرگونه مالکیت بر اموال رضا ضراب ممنوع شده بود.

  • مردم سالاری
    0 | 0

    این اموال رضا ضراب نیست. این بیت المال مردم ایران است که خود در بیچاره گی زندگی می کنند و اقازاده ها میلیاردها پول مردم را کشور های خارجی می برنند و ترک و عرب و اروپایی پول نفت ما را بلوک کرده و می خورنند.

    این مردم گرفتار چه داستانی در زندگی شده اند

ارسال نظر

عناوین بیشتر