{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 33481

بدون شک میتوان اذعان کرد مذاکرات ژنو در حال حاضر امید مضاعفی را در اقتصاد ایران ایجادکرده البته این امید و خوش بینی نسبت به آینده در بازار سرمایه نمود بیشتری داشته است.

علی رحمانی، مدیرعامل سابق شرکت بورس درباره اوضاع بورس تهران در شرایط کنونی کشور گفت: اگرچه این امید ها و خوش بینی به آینده و مشاهده عملی آن مدتی زمان بر است اما تاثیر کوچک آن اکنون در بازار کاملا مشاهده است. وی در ادامه با بیان اینکه این خوش بینی باعث خواهد شد تا سرمایه گذاران و سهامداران ارزیابی جدیدی از شرکتها داشته باشند گفت: باید دید لغو تحریمها تا کجا پیش میرود و آیا کاهش فشارهای خارجی تا پایان سال جاری تا چه حد اجرایی خواهد شد. رحمانی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر نقدینگی که تا دیروز در بازارهای غیرمولد مانند طلا و دلار سرمایه گذاری میشد امروز وارد بازار سرمایه شده تصریح کرد: این اتفاق همچنان در حال انجام است وارزش بورس به زودی از ارقام فعلی خواهد گشت. وی در ادامه یکی دیگر از دلایل افزایش شاخص بورس در روزهای اخیر را سودآوری واقعی شرکتها دانست و به تراز گفت: شرکتها از لحاظ سودآوری نسبت به قبل خیلی بهتر شده اند.

ارسال نظر