کد خبر 32876
A

اگر در انتخاب یک برند و مدل مناسب برای گوش دادن به موسیقی دلخواه خود مشکل دارید، بد نیست نگاهی هم به این لیست بیاندازید.

نام قیمت (تومان)
Genius Microphone MIC-01A 9,000
Energy System Energy Urban 310 Silver Metal Mirage 30,000
Energy Sistem Energy Urban 420 Black LightWear HeadPhone 44,000
Genius Ergo In-Ear Headset HS-M220 46,000
Energy Sistem Energy DJ 300 HeadPhone Blue & White FreeStyle 48,000
Genius Luxury Mobile Headset HS-M250 51,000
Acron HeadSet HS50 54,000
Microsoft LifeChat LX-1000 60,000
Logitech Notebook Headset H230 62,000
Microsoft LifeChat LX-2000 64,000
Logitech Notebook Headset H130 114,000
Logitech Notebook Headset H330 127,000
Logitech Notebook HeadSet H390 149,000
Sennheiser HD 202 II 150,000
Panasonic HeadPhone RP-DJS400 White 155,000
Panasonic HeadPhone RP-DJS400 Black 155,000
Logitech Headset H540 161,000
Logitech Notebook Headset H360 170,000
Logitech Headset ClearChat Style 180,000
Logitech Laptop Headset H555 197,000
Microsoft LifeChat LX-4000 216,000
Sennheiser CX300-II 225,000
SennHeiser PX 100 II 244,000
SennHeiser MM 30 I 244,000
Logitech Notebook Headset H600 255,000
Microsoft Headset LifeChat LX-6000 264,000
Logitech Notebook Headset H760 295,000
SennHeiser PX 200 II 297,000
Razer Headset Kraken 345,000
Razer Headset Tiamat 2.2 370,000
SuperTooth HeadSet Melody 380,000
Logitech Notebook Headset H800 390,000
Beats iBeats 450,000
SennHeiser HD 449 470,000
Sennheiser RS170 979,000
Beats Executive 1,250,000
Beats Studio 1,250,000
Beats Pro 1,350,000

ارسال نظر

عناوین بیشتر