{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 32273

رئیس هیئت مدیره بانک رفاه کارگران با اشاره به اعتراض اتحادیه اروپا به رأی بدوی دادگاه اروپایی برای خروج این بانک دادگاه اروپایی از لیست تحریم‌ها،گفت: ...

ما مستندات خود را ارائه کرده‌‌ایم و در صورت قطعی شدن رأی، از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج می‌شویم. اسماعیل لله‌گانی با اشاره به رای دادگاه اتحادیه اروپا برای بانک رفاه کارگران مبنی بر خروج آن از لیست تحریم‌ها، اظهارداشت: رای صادر شده به نفع بانک رفاه کارگران برای خروج از لیست تحریم‌های این اتحادیه بدوی بود، اما اتحادیه به آن اعتراض کرد. وی با بیان اینکه ما مستندات خود را به دادگاه ارائه کرده‌ایم، افزود: اتحادیه اروپا مدعی است اقدامات بانک رفاه کارگران مشمول بخش‌هایی بوده که توسط این اتحادیه تحریم شده است و بانک هم مستندات خود را برای پاسخ به این ابهامات به دادگاه ارائه داده است. رئیس هیئت مدیره بانک رفاه کارگران گفت: این اتحادیه به دادگاه اعلام کرده که بانک رفاه کارگران به دنبال دور زدن تحریم‌ها بوده و اقداماتی را در راستای کمک به فعالیت‌های هسته‌ای انجام داده است. وی با بیان اینکه این ادعا موجب تحریم اغلب بانک‌های ایرانی شده است، تصریح کرد: ما با تقدیم اسناد به دادگاه اتحادیه اروپا سعی در رد این اتهام داریم. لله‌گانی با بیان اینکه منتظر اعلام رای دادگاه هستیم، گفت: در صورتی که رای صادره قطعی شود، بانک رفاه کارگران از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. به گزارش پول‌نیوز، روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا اقدام به ارائه اسنادی علیه ۷ بانک و ۲ شرکت ایرانی ارائه کرده است. در حالی که دادگاه اتحادیه اروپا حکم بدوی برای خروج از تحریم‌های اتحادیه اروپایی صادر کرده، دادگاه عالی تجدید نظر اتحادیه اروپا تا صدور حکم نهایی، به صورت موقت، این شرکت‌ها را دوباره به لیست تحریم‌ها باز گردانده است.

ارسال نظر