کد خبر 295
A

شاخص بورس تهران امروز با افزایش 108 واحدی به 26492 واحد رسید.

امروز نیز گروه پتروشیمی پیشتاز بازار بود و بیشترین کمک را به افزایش شاخص نمود. در عین حال در اواخر بازار عرضه ها در این گروه شدت گرفت.

عنوان شاخص مقدار بیشترین کمترین تغییر درصد
شاخص کل ۲۶۴۹۱.۸ ۲۶۵۲۳.۱ ۲۶۳۸۳.۷ ۱۰۸.۴ ۰.۴۱
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۱۵۴۳ ۱۵۴۶.۸ ۱۵۳۹.۶ ۴.۶ ۰.۳
شاخص آزاد شناور ۳۳۴۸۲.۱ ۳۳۵۳۷.۲ ۳۳۳۷۵.۷ ۱۰۶.۷ ۰.۳۲
شاخص بازار اول ۲۱۹۴۵.۸ ۲۱۹۷۸.۱ ۲۱۸۴۶.۲ ۹۹.۹ ۰.۴۶
شاخص بازار دوم ۳۶۵۵۷.۳ ۳۶۵۷۶.۷ ۳۶۵۲۰.۴ ۷۱.۷ ۰.۲
شاخص صنعت ۲۱۳۵۵.۱ ۲۱۳۶۷.۷ ۲۱۲۰۹.۹ ۱۴۵.۵ ۰.۶۹

ارسال نظر

عناوین بیشتر