کد خبر 26628
A

وزیر نیرو از علما درخواست کرد تا مردم را به مصرف بهینه آب دعوت کنند، چراکه ایران با محدودیت و چالش‌هایی در بخش آب مواجه است.

حمید چیت چیان در دیدار با امام جمعه ارومیه از علما برای دعوت مردم به مصرف بهینه آب کمک خواست و گفت: مردم همواره به رهنمودهای علما و نخبگان کشور توجه دارند و امید است با هدایت آنان، مردم در مصرف صحیح و بهینه آب همیاری و همکاری کنند. وزیر نیرو خطاب به علما درخواست کرد: مردم را به صرفه جویی در مصرف آب و استفاده صحیح و بهینه از این مایه حیاتی دعوت و هدایت کنید. چیت چیان با بیان اینکه مصرف آب کشاورزی در سال آبی جاری در استان آذربایجان غربی 2 میلیارد مترمکعب در مقایسه با سال آبی گذشته افزایش یافته است افزود: اگر کشاورزان منطقه همکاری کرده و به همین میزان در مصرف آب صرفه جویی کنند، بسیاری از مشکلات برطرف می شود. به گزارش مهر، چیت چیان گفت: دولت نیز همگام با علما و مردم با پیش بینی اعتبار و طراحی اقدامات لازم در جهت تامین آب و رفع محدودیت های موجود تلاش خواهد کرد. وی با بیان اینکه ایران با محدودیت و چالش هایی در بخش آب مواجه است، به وضعیت دریاچه ارومیه اشاره کرد و بیان داشت: برای نجات این دریاچه، اعتبار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا کشاورزان منطقه برای مصرف بهینه آب از سامانه های آبیاری تحت فشار استفاده کنند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر