کد خبر 263
A

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی در تهران ۱۹.۵درصد و متوسط اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت آن در تابستان ۹۰ نسبت به تابستان ۸۹ معادل ۱۴.۲درصد افزایش یافت.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۱۹ میلیون و ۶۸۱ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۸.۹ و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۵درصد افزایش داشت. به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز آمار ایران، همچنین متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۰میلیون و ۸۳۸ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل هشت درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹.۵درصد، افزایش داشت. متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران،۱۱۰ هزار و ۴۰ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۳.۱درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۲درصد افزایش داشته است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر