کد خبر 200
A
در دومین روز کاری هفته رخ داد

امروز سه شنبه و در دومین روز کاری،‌ کاهش شاخص بورس تهران ادامه یافت.

شاخص قیمت بورس تهران امروز با تنزل 157 واحدی به 26327 واحد رسید.

عنوان شاخص مقدار بیشترین کمترین تغییر درصد
شاخص کل ۲۶۳۲۷ ۲۶۵۰۲.۸ ۲۶۳۲۷ (۱۵۷.۸) (۰.۶)
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۱۵۴۵.۹ ۱۵۵۷.۲ ۱۵۴۵.۹ (۱۱.۴) (۰.۷۳)
شاخص آزاد شناور ۳۳۴۲۳.۱ ۳۳۶۶۰.۷ ۳۳۴۲۳.۱ (۲۳۲.۲) (۰.۶۹)
شاخص بازار اول ۲۱۹۰۰.۳ ۲۲۰۵۳ ۲۱۹۰۰.۳ (۱۵۳.۹) (۰.۷)
شاخص بازار دوم ۳۵۶۳۴.۶ ۳۵۸۲۲.۴ ۳۵۶۳۴.۶ (۴۰.۶) (۰.۱۱)
شاخص صنعت ۲۱۱۰۳.۹ ۲۱۲۴۸.۳ ۲۱۱۰۳.۹ (۱۲۹.۴) (۰.۶۱)

ارسال نظر

عناوین بیشتر