کد خبر 181
A
بانک تسویه حساب های بین المللی گزارش داد:

بانک تسویه حساب های بین المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد میزان سپرده های ایران نزد بانک های خارجی در پایان سپتامبر 2011 (شهریور 90) با 1.4 میلیارد دلار کاهش نسبت به سه ماه قبل از آن به 16.5 میلیارد دلار رسید.

در عین حال مجموع مبادلات ایران با این بانک ها در پایان سپتامبر ۲۰۱۱ بالغ بر 28.6 میلیارد دلار بوده است. این رقم در پایان ژوئن ۲۰۱۱ حدود 32.1 میلیارد دلار اعلام شده بود.

سپرده های ایران نزد بانک های خارجی از پایان سال 2008 به طور کلی روندی کاهشی را طی کرده است. سپرده های ایران نزد بانک های خارجی در دسامبر 2008 بالغ بر 41.5 میلیارد دلار بوده است که بدین ترتیب طی 3 سال این رقم نزدیک به 25 میلیارد یورو کاهش داشته است.

بانک هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند عمدتا در کشورهای اروپایی یا کشورهای متحد آمریکا قرار دارند و کاهش سپرده های ایران در این بانک ها در راستای سیاست برقراری موازنه میان سپرده های خود در بانک های خارجی تاثیرپذیر از آمریکا با تعهدات خود به این بانک ها قرار داشته است.

در راستای این سیاست اختلاف میان سپرده ها و تعهدات ایران در برابر 39 بانک بررسی شده در این گزارش از 20 میلیارد دلار در دسامبر 2008 به 4.4 میلیارد دلار در پایان سپتامبر ۲۰۱۱ کاهش یافته است.

بر اساس گزارش بانک تسویه حساب های بین المللی تعهدات ایران نسبت به این بانک ها در پایان سپتامبر 2011 با 2.1 میلیارد دلار کاهش نسبت به سه ماه قبل از آن مواجه شده و به 12.1 میلیارد دلار رسیده است. تعهدات ایران نزد بانک های خارجی در دسامبر 2008 بالغ بر 20.4 میلیارد دلار گزارش شده بود.

سپرده های ایران نزد بانک های مذکور نیز در پایان سپتامبر ۲۰۱۱ بالغ بر 16.5 میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به سه ماهه قبل از آن 1.4 میلیارد دلار کاهش داشته است.

مقر اصلی بانک تسویه حسابهای بین المللی در شهر (بازل) در سوییس می باشد و گزارشهای آن تحت عنوان «بانکداری بین المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می شود.

در این گزارش ها سپرده ها و تعهدهای مجموعه ای از بانکها و موسسه های مالی غیر بانکی متعلق به 39 کشور دنیا که عمدتا اروپایی هستند عرضه می شود.

ارسال نظر

عناوین بیشتر