کد خبر 1700
A

با مشخص شدن جهت گیری دولت در تقویت عرضه و یا تقاضا ، سرنوشت بازار مسکن روشن خواهد شد .

احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نقش تعیین کننده سیاست های دولت در بازار مسکن گفت : باید منتظر بود با بسته شدن بودجه 91 در مجلس ، سیاست دولت در بخش مسکن مشخص شود . وی ادامه داد : با مشخص شدن جهت گیری دولت در تقویت عرضه و یا تقاضا ، سرنوشت بازار مسکن روشن خواهد شد . وی افزود : تقویت تقاضای مسکن بی حمایت از بخش تولید با زمینه آماده ای که وجود دارد به شدت قیمت مسکن افزایش خواهد یافت . سرحدی خاطر نشان کرد : چنانچه تحریک تقاضا همگام با حمایت از بخش تولید و عرضه در بودجه مسکن لحاظ شود می توان انتظار داشت که در بخش مسکن تعادلی ایجاد شود . وی ادامه داد : با در نظر گرفتن مشوق و تسهیلات ساخت قابل انتقال به خریداران مسکن ، همزمان با تقویت و تحریک تقاضا از بخش تولید و عرضه مسکن نیز حمایت خواهد شد . احمدرضا سرحدی با اشاره به نامشخص بودن سیاست های دولت در بخش مسکن گفت : در شرایط موجود ، شکسته شدن توهمات سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز ، با هجوم سرمایه های سرگردان به بازار مسکن شاهد انفجار قیمت مسکن خواهیم بود . وی اظهار داشت : با توجه به تقاضای انباشته مسکن ، تورم و همچنین افزایش لجام گسیخته قیمت ها با تعلل دولت وضعیت مسکن نگران کننده خواهد شد . احمد رضا سرحدی با اشاره به موفقیت دولت در کنترل بازار سیمان و آهن گفت : با کنترل دولت قیمت سرسام آور سیمان و آهن تعدیل شده است ولی با جو افزایش قیمت حاکم بر جامعه اگر سیاست تعدیل کننده در بودجه مسکن لحاظ نشود تورم و جو روانی حاکم بازار مسکن را نیز متشنج خواهد کرد. وی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در سال جاری خاطر نشان کرد : عرضه و تقاضا دستمزد کارگران را تعیین می کند و با افزایش تقاضا و کاهش عرضه دستمزد ها افزایش می یابد. احمدرضا سرحدی با توجه به محدودیت زمین شهری ارائه طرح جامعی برای نوسازی و بازسازی کاربری ناهنجار بافت فرسوده ، در بازار مسکن مفید فایده خواهد بود ، گفت : افزایش تسهیلات ساخت مسکن و احیای بافت فرسوده ، تسهیل روند اعطای پروانه ساخت به عوض افزایش تسهیلات خرید مسکن در بازار مسکن موثرتر خواهد بود .

ارسال نظر

عناوین بیشتر