کد خبر 1595
A
در روز جهانی مخابرات

در روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، آخرین وضعیت شبکه مخابراتی کشور اعلام شد.

خبرگزاری فارس، در روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، آخرین وضعیت شبکه مخابراتی کشور، آخرین آمار طرح‌های آماده بهره‌برداری و اهداف مخابراتی سال 91 را منتشر می‌کند.

وضعیت شبکه مخابراتی کشور تا پایان سال 1390

شرح

پایان سال 90

تعداد تلفن ثابت

26362370

ضریب نفوذ تلفن ثابت

6/34

روستاهای دارای ارتباط

34374

روستاهای دارای تلفن خانگی

33136

دفاتر ICT روستایی

10000

تلفن همراه دائمی

16000000

تلفن همراه اعتباری

32000000

تعداد تلفن های همراه

48000000

ضریب نفوذ تلفن همراه

63

جاده های اصلی وفرعی تحت پوشش تلفن همراه(کیلومتر)

53306

مسیر ریلی تحت پوشش تلفن همراه (کیلومتر)

6680

تعداد تلفن همگانی شهری

229000

تعداد تلفن همگانی راه دور

178100

تعداد شهرهای متصل به شبکه دیتا

1154

تعداد کاربران اینترنت

28500000

فیبرنوری - شبکه فرعی - راه دور (کیلومتر)

80913

فیبرنوری - داخل شهری (کیلومتر)

20624

پورت دسترسی دایر شده

683129

پورت نصب شده

1426419

بانکداری الکترونیکی (شعبه)

30682

واگذاری اینترنت به دانشگاه (از طریق فیبرنوری)

334

کشورهای دارای سرویس رومینگ بین الملل

111 کشور (269 اپراتور)

عملکرد دایری تلفن همراه در سال 1390، معادل 5700000 شماره است که از این تعداد ، تلفنهای همراه دائمی برابر با 150000 شماره و تعداد تلفنهای اعتباری برابر با 5519806 شماره است. درصد تحقق جاده های اصلی تحت پوشش تلفن سیار نسبت به کل جاده های اصلی 99%، درصد تحقق، جاده های فرعی تحت پوشش تلفن سیار نسبت به کل جاده های فرعی80% و مسیر ریلی تحت پوشش تلفن سیار نسبت به کل مسیر ریلی کشور 82% است. 5339 طرح آماده افتتاح بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات 5339 پروژه با ارزش سرمایه‌گذاری 3/333 میلیارد تومان را برای افتتاح در 31 استان به مناسبت روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی سال 1391 آماده دارد.

افق اهداف مخابرات برای سال 91 به گزارش فارس، همچنین شرکت مخابرات قصد دارد در سال 91، به اهداف زیر دست‌ یابد: *دایری 1.000.000 شماره تلفن ثابت *دایری 6.000.000 شماره تلفن همراه *نصب 1.486.000 پورت پر سرعت دیتا *دایری 1.274.950 پورت پر سرعت دیتا *معرفی حداقل 200 سرویس جدید در حوزه تلفن همراه *اهتمام به توسعه خدمات نوین در عرصه تلفن ثابت و فناوری اطلاعات

ارسال نظر

عناوین بیشتر