کد خبر 1594
A
در جریان بررسی لایحه بودجه

مجلس مجوز انتشار ایران چک را به بانک مرکزی داد. قبلا مجلس انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرده بود.

مجلس به بانک مرکزی اجازه داد تا اقدامات لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران چک به عمل آورند. به گزارش ایلنا، بهارستان نشینان در ماده 25 الحاقی ماده واحده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مجاز کردند اقدامات لازم در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی با طرح‌های موجود و با مسدود کردن معادل ریالی مبالغ ایران چک‌های منتشره تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورند. قبلا مجلس با استناد به بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرده بود.

ارسال نظر

عناوین بیشتر