کد خبر 1580
A

سارکوزی پس از خداحافظی از الیزه ترجیح داد روز خود را با دویدن در جنگل های بولونی بگذراند. در ساعاتی که اولاند، رییس جمهور جدید فرانسه در حال صرف ناهار با میهمانان الیزه بود، سارکوزی در حال دویدن در جنگلهای بولونی بود. عکاسان که در این ساعات نیز سارکوزی را تنها نگذاشته بودند، او را در کنار محافظانش در جنگلهای بولونی دیدند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر