کد خبر 1514
A
فیلم جنجالی رشوه خواری

بنا به گزارش تهران امروز، احمد توکلی در همایش جهاد اقتصادی از مبانی تا مواضع گفته است: بنده فیلمی از یکی از نمایندگان مجلس (هشتم) در اختیار دارم که در یک سخنرانی با اشاره به روابط برخی نمایندگان حامی دولت ، به دولت می گوید: "وقتی وزرا به مجلس می آمدند از ما انتظار داشتند که به نفع آنان رأی بدهیم و ما نیز رأی می دادیم. بعد از موفقیت نیز شماره حساب می دادیم تا به حساب ما پول واریز کنند. ولی من پولی که واریز می شد را برای خودم خرج نمی کردم. بلکه پول را برای شما خرج می کردم."

ارسال نظر

عناوین بیشتر