کد خبر 1512
A

23 درصد قیمت تمام شده خودرو نرخ بهره بانکی است و با کاهش نرخ بهره بانکی قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.

تعداد قطعاتی که برای هر 100 خودرو در مدت گارانتی اولیه تعویض می شود 50 درصد کاهش یافته است که نشانگر بهبود کیفیت تولید خودروهای داخلی است. محمدرضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به نقش موثر تعیین ارز تک نرخی بر تعدیل قیمت ها گفت: به موجب تعیین نرخ ارز واقعی معادل نرخ ارز کف بازار، قیمت ها متعادل خواهد شد. وی ادامه داد: تعدیل قیمت ها در بازار محرک صنعت و رقابت پذیری خواهد بود. نجفی منش با اشاره به نرخ 25 درصدی بهره بانکی گفت: 23 درصد قیمت تمام شده خودرو نرخ بهره بانکی است و با کاهش نرخ بهره بانکی قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه مکانیزم بازار و قیمت گذاری در کشور برخلاف عرف جهانی اجباری است گفت: بهتر است که قیمت ها در مکانیزم بازار تعیین شود. وی ادامه داد: مکانیزم بازار تعدیل کننده است به این طریق اقتصاد حالت نرمال خواهد یافت. وی با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز آفت صنعت و اقتصاد کشور است گفت:‌ ارز تک نرخی غیرتصنعی با توجه به نرخ ارز در بازار بایستی تعیین شود. نجفی منش با اشاره به سهم 97% خودروهای داخلی در بازار گفت: با توجه به نقش خودروهای داخلی در بازار نبایستی شرایط ورود خودروهای خارجی تسهیل شود. وی افزود: سال حمایت از تولید ملی با افزایش تسهیلات واردات خودرو به سال حمایت از واردات بدل خواهد شد. نجفی منش با اشاره به بهبود شاخص کیفیت خودرو گفت: مراجعه به تعمیرگاه در زمان گارانتی 40 درصد کاهش یافته است. وی ادامه داد: تعداد قطعاتی که برای هر 100 خودرو در مدت گارانتی اولیه تعویض می شود 50 درصد کاهش یافته است که نشانگر بهبود کیفیت تولید خودروهای داخلی است. وی افزود: بیش از 700 پروژه بهبود مستمر کیفیت در ایران خودرو انجام شده است که از این میزان 200 پروژه برپایه نظریات مشتریان بوده است. وی تصریح کرد:‌ 500 پروژه بهبود مستمر کیفیت در گروه سایپا تعریف و اجرایی شده است. وی با بیان اینکه کیفیت یک هدف نیست گفت: کیفیت راهی نامتناهی است، بهبود مستمر کیفیت از سوی خودروسازان و قطعه سازان در حال پیگیری است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر