کد خبر 1466
A

در ماه های پایانی سال گذشته خودمان را برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها آماده و برنامه های لازم را برای اجرای آن طراحی کرده‌ایم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها گفت: پس از توافق با مجلس به سراغ اجرای فاز دوم طرح هدفمندی‌یارانه‌ها خواهیم رفت. به گزارش ایلنا، محمد رضا فرزین افزود: در ماه‌های پایانی سال گذشته خودمان را برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها آماده و برنامه‌های لازم را برای اجرای آن طراحی کرده‌ایم. وی در خصوص این اینکه آیا تنها تولید کنندگان باید آماده اجرای فازدوم طرح هدفمندی یارانه‌ها باشند اظهارداشت: با دستگاه‌های دولتی درخصوص اجرای فازدوم این قانون صحبت و بسته‌های حمایتی نیز برای بخش‌های مختلف طراحی شده است. دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها درپاسخ به این سوال که آیادرفازدوم یارانه برخی از دهک حذف خواهد شد؟ گفت:کسانی که خودشان از دریافت یارانه انصراف داه باشند و یا کسانی که برای آنان پیامک ارسال شده و به آن پاسخی نداده اندیارانه آنها حذف خواهد شد. وی که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو کرده است، تاکید کرد: کسانی که در پاسخ به پیامک های ارسالی اعلام کرده اند که مستحق دریافت یارانه هستند و از دریافت یارانه انصراف نداده اند پروند آنان بررسی و با آنها مذاکره خواهد شد. فرزین در ادامه درخصوص اجرای طرح تحول اقتصادی در سال جاری گفت:طرح تحول اقتصادی را امسال با تاکید بر اصلاحات مالیاتی و بانکی پیش خواهیم برد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی ازاصلاحیه برای قانون مالیات های مستقیم خبرداد و افزود:به زودی این اصلاحیه تقدیم مجلس خواهد شد که براساس آن درآمدهای مالیاتی شفاف و ساده سازی شده است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر