کد خبر 1340
A
نادران: شیوه بودجه نویسی در کشور ما غلط است!

ین شکل بودجه نویسی در کشور چه آنچه در دولت انجام می شود و چه آنچه در مجلس دنبال می شود به دلیل معیوب بودن، باعث دخیل شدن ملاحظات سیاسی و غیر ملی در تصمیمات دولت و کمیسیون تلفیق و یا حتی صحن مجلس می شود.

به نقل از خبر آنلاین، نادران در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: کاش تلویزیون ها آنچه را که دیشب در کمیسیون تلفیق گذشت را به نمایش می گذاشتند. الیاس نادران به عنوان مخالف کلیات بودجه در صحن علنی با اشاره به ضرورت توجه به شعار حمایت از تولید ملی در بودجه گفت: اگر بنابر این بود که در سال جاری بودجه را در راستای حمایت از تولید داخلی تنظیم می کردیم، باید همه اجزای بودجه و هدفمندی یارانه ها در این رابطه عمل می کرد، چه در ردیف های درآمدی و چه هزینه ای، اما این شکل بودجه نویسی در کشور چه آنچه در دولت انجام می شود و چه آنچه در مجلس دنبال می شود به دلیل معیوب بودن، باعث دخیل شدن ملاحظات سیاسی و غیر ملی در تصمیمات دولت و کمیسیون تلفیق و یا حتی صحن مجلس می شود، نتیجه این معیوب بودن فرایند تصویب بودجه را در ارقام و احکام بودجه شاهد هستیم.

نادران افزود: امروز با یک بودجه انبساطی مواجه هستیم ، البته من نافی جلسات کمیسیون تلفیق نیستم که جلسات متعددی برای مباحث و اجزای بودجه برگزار کرد، ولی کاش دیشب تلویزیون ها صحنه های مختلف کمیسیون را نشان می داند، که تمامی زحماتی که هفته های قبل کشیده شده بود دیشب بر باد رفت، با ردیف های هزینه ای گنجانیده شده و مواردی که در مورد درآمدهای مالیاتی و ارقام هزینه ای که به اعضای کمیسیون داده شد، تمامی تمهیدات قبلی را برهم زد و حتی شرایط به گونه ای بود که برخی از برگزیدگان مجلس نهم هم در جلسه کمیسیون حضور پیدا کردند و این فضا برای تصویب بودجه بسیار نامناسب بود، این اقدامات مانند این می ماند که نقاشی را با زحمت فراوان می کشیم و به یکباره با یک سطل رنگ آنرا مخدوش می کنیم.

وی افزود: امروز صندوق توسعه ملی به آبکش تبدیل شده هرکسی تا توانسته از آن برداشت کرده است، نه برای بخش خصوصی که دولتی و نه حتی برای بخش تولیدی و نه حتی دلاری که ریالی و این همان بلایی را سر صندوق می آورد که سر حساب ذخیره آمد و نتیجه آن شکاف هایی می شود در جامعه و باعث می شود دوقطبی شدن درآمدهای جامعه شکل بگیرد. متاسفانه در بحث هدفمندی یارانه ها در صحن علنی، گزارشی را شاهد بودیم که دولت در موارد مختلف بر خلاف قانون عمل کرده است و اعضای کمیسیون تلفیق توقع دارند کمک کنیم که قدم دیگری برداشته شود.

الیاس نادران در ادامه گفت: چرا دولت به تکلیف خود در تامین یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی عمل نکرد؟، البته خواست دولت که 135 هزار میلیارد تومان بود که در این مسیر کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حاملهای انرژی مقاومت کرد، ولی همین تصمیمی که گرفت شد هم تورم زا است چرا که دولت بر اساس اصلاح قیمت ها این منابع را تامین می کند که ناچار به افزایش قیمت ها است (هر چند این افزایش به اندازه سال 89 نخواهد بود) و یا ازسایر منابع مانند کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و توزیع دلارهای نفتی به تامین این یارانه ها خواهد پرداخت که با افزایش نقدینگی آثار تورمی خود را بر اقتصادی ملی خواهد گذاشت و هر دوی اینها زیان بار است وسیاستهای اقتصادی دولت در سالهای اخیر بود که به شکاف طبقاتی دامن زده است.

نادران گفت: فردی که با کمترین سرمایه ممکن در کشور ما در همین دوران به 12هزار میلیارد تومان سرمایه دست پیدا کرده، محصول همین سیاستهای اقتصادی و بودجه نویسی است؛ حال ما دل خوش کنیم به 45 هزار تومانی هایی که به مردم می دهیم.

ارسال نظر

عناوین بیشتر