کد خبر 12557
A
فروش ۱۰۰ درصد اوراق مشارکت بانک مرکزی

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از فروش ۱۰۰ درصدبانک مرکزی عرضه شده بانک مرکزی در مرحله دوم خبر داد و گفت: با فروش این اوراق ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از اقتصاد جمع‌آوری شد.

پیمان قربانی با اشاره به استقبال مناسب از عرضه اوراق مشارکت یک ساله بانک مرکزی در مرحله دوم، اظهارداشت: در این مرحله 100 درصد اوراق مشارکت عرضه شده توسط 7 بانک عامل به فروش رسید. وی با بیان اینکه مدت زمان سررسید این اوراق یک ساله و سود آن 20 درصد است، افزود: فروش این میزان اوراق کم سابقه بود در حالی که برخی تصور می‌کردند استقبال چندانی از این اوراق نشود. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، به فارس گفت: علاوه بر دیگر ابزارها، انتشار اوراق مشارکت یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای تحقق این هدف است که در یک گام توانست 2500 میلیارد تومان نقدینگی را از اقتصاد جمع‌آوری کند. گزارش ها حاکی است بر اساس آخرین خبرها حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به ۴۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، بانک مرکزی در اولین مرحله انتشار اوراق مشارکت در سال جاری اقدام به انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق کرد. در مرحله دوم نیز ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از ۲۵ آذر ماه آذر منتشر شد که تا ۱۳ دی به فروش رفته است. بانک مرکزی از ابزار انتشار اوراق مشارکت معمولا برای جمع آوری نقدینگی و مهار توم استفاده می‌کند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر