کد خبر 1250
A

برنده انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تاکید کرد اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی در اروپا امری اجتناب ناپذیر نیست.

ارسال نظر

عناوین بیشتر