کد خبر 1241
A
پیشنهاد درآمد ۶۵ هزار میلیاردی هدفمندی

عضو کمیسیون تلفیق از پیشنهاد جدید ایجاد درآمد 65 هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس این سناریو گازوئیل از 150 تومان به 300 تومان و قیمت بنزین از 400 به 1000 تومان افزایش پیدا می‌کند.

عباسعلی نورا در مورد سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق گفت: روز گذشته گرچه با دو سوم آراء آئین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق اصلاح شد اما باز هم مشکل هدفمندی یارانه‌ها حذف نشد.

وی در گفت‌وگو با فارس، افزود: سه چهار نفر از نمایندگان عضو تلفیق هستند که مانع پیشرفت پیشنهادهای منطقی و تصویب آن در کمیسیون تلفیق هستند و به خاطر این مسئله بحث هدفمندی یارانه‌ها هنوز در بن‌بست مانده و حل نشده است.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: پیشنهادهای دولت مبنی بر 100 و 135 میلیارد تومان قابل اجرا نبود و نمایندگان دولت از پیشنهاد 75 هزار میلیارد تومان نیز دفاع نکردند و چون وضعیت اقتصادی جامعه بر حسب پیشنهادهای دولت کشش ندارد باید یک رقم معقولی در حد 65 تا 70 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب کند.

عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: پیشنهادی ارائه کردم که اگر بر اساس یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان پرداخت شود در مجموع نیاز به 45 هزار میلیارد تومان بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها است که 10 هزار میلیارد تومان نیز برای تولید، صنعت ، خدمات و کشاورزی و 5 هزار میلیارد تومان برای بخش بهداشت و درمان و نیز 5 هزار میلیارد تومان با اختیار جابجایی برای شرکت های دولتی در نظر گرفته شود.

نورا افزود: با این پیشنهاد 65 هزار میلیارد تومانی دولت امکان افزایش صددرصدی حامل های انرژی را نیز خواهد داشت یعنی قیمت گازوئیل از 150 تومان به 300 تومان و قیمت بنزین از 400 به 1000 تومان افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: اگر دولت بخواهد تا 50 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کند امکان افزایش قیمت تا صد در صد وجود دارد.

نورا گفت: دولت هم به جای اینکه از یک پیشنهاد منطقی دفاع کند فقط تکذیبیه افزایش قیمت می‌دهد بنابراین اگر نمی خواهد قیمت‌ها افزایش یابد همان پیشنهاد 65 هزار میلیارد تومان را بپذیرد.

نماینده زابل و زهک افزود: به نمایندگان تلفیق پیشنهاد کرده‌ام اجازه بدهند بودجه هدفمندی یارانه‌ها در صحن مجلس تعیین تکلیف شود چون در کمیسیون تلفیق عده‌ای از نمایندگان نمی‌خواهند مشکل هدفمندی یارانه‌ها حل شود و از طرفی نمی‌توانیم بعد از اجرای یک سال آن را متوقف کنیم.

ارسال نظر

عناوین بیشتر