کد خبر 123
A
مدیریت بازار شرکت بورس گزارش داد

بر اساس جدیدترین گزارش مدیریت بازار شرکت بورس، گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 10 شرکت و پیش بینی مبلغ 42 هزار و 21 میلیارد ریال سود همچنان درصدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی ایستاده است. همچنین گروه های فلزات اساسی، شرکت های چند رشته ای صنعتی، شرکت مخابرات، محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و استخراج کانه های فلزی در رده های بعدی جای دارند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر